Báo cáo Tổng quan về Đào tạo Nghề ở Việt Nam

 
Nguồn: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội/Tổng cục Dạy nghề (TCDN)
Số lượt xem bài viết: 690, Ngày cập nhật cuối cùng: 19/01/2017

 

Video